Logico Piccolo 3305 – feladatkártyák – Iskolakezdés: Betűvadász

£ 6.99

A JELVADÁSZ, BETŰVADÁSZ, SZÁMVADÁSZ fejlesztő csomagok feladatait az iskola előkészítésére, illetve az első osztályosok számára állítottuk össze. A feladatok játékos formában segítik a betűk, számok megismerését. Az óvoda nagycsoportjában a még olvasni nem tudó
gyermekek a betűalakokat, a formákat figyelik meg és jelként ismerik fel azokat. Az első osztályosok az iskolában megtanult betűket tudják ismételni, gyakorolni, hogy minél jobban rögzüljön a meglévő tudásuk. A nehézségekkel küzdő, lemaradó gyermekek célirányos fejlesztésként is használhatják, de csoportban történő egyéni differenciálásra is alkalmas. A fokozatosság elvét szem előtt tartva a kártyák egyre nehezedő és egymásra épülő feladatokat tartalmaznak.
A feladatok főként a vizuális észlelés fejlesztését segítik elő:
– a forma helyes felfogását;
– a téri helyzet felismerését;
– irányok észlelését;
– a Gestalt-látást (rész-egész viszonya);
– a szerialitást (mely a téri információk rendezését mutatja);
– vizuális azonosságok és különbségek felismerését.
Mindezek a részképességek a sikeres olvasás- és írástanulás, a matematikai ismeretek kibontakozásának elengedhetetlen feltételei.

Betűvadász
Formaállandóság, különbség, tükrözés, síkbeli tájékozódás,
irányok különbségének felfedezése egyjegyű
mássalhangzókkal, síkbeli tájékozódás, irányok észlelése
kétjegyű mássalhangzókkal, sorrendiség 3-4 betűs szavakkal

Elfogyott

Kategória:

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Logico Piccolo 3305 – feladatkártyák – Iskolakezdés: Betűvadász” értékelése elsőként